Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Využitie dynamickej stabilizácie v terapii skolióz, deformít trupu a VAS (20240518)

LEKTOR: PaedDr.Pavel Švejcar

SKF pridelila kurzu 16 kreditov.

Dvojdňový kurz zameraný na diagnostiku a terapiu porúch držania tela, vrátane štrukturálne fixovaných deformít. Špecificky sa zameriame na idiopatickú skoliózu. Súčasťou výučby je diagnostika a kineziologický rozbor VAS a následné stanovenie zmysluplnej terapie. Ťažisko praktickej časti je v ergonómii, nácviku kinezioterapie, doplnené o potrebné manuálne techniky.

Obsah kurzu:

1. deň

Úvod – zoznámenie sa s problematikou ... 0,5 hod.

Kineziologický model - /modelovanie x „realita“/:... 0,5 hod.

Telesný tenzegrit ...1,0 hod.

Brušná hydraulika – „ballyprop“ ...1,0 hod.

Posturalita trupu – tvarovanie trupu v priebehu posturálneho vývoja ... 1,0 hod.

Oslovenie DS /ballyprop/ v polohe na chrbte ...2,0 hod.

Práca s deformitou v rámci dychovej funkcie ...2,0 hod.

2. deň

Statická x dynamická stabilizácia v kontextu posturálneho vývoja … 1,0 hod.

Idiopatická skolióza – hľadanie etio-pato-genézy ...1,0 hod.

Oslovenie DS vo vertikále ...2,0 hod.

Práca s deformitou v rámci lokomočnej funkcie ...2,0 hod.

Tvarovanie IS: DS vo vertikále + impulz proti deformite ...1,0 hod.

Práca s deformitou v rámci manipulačnej funkcie ...1,0 hod.

Celkom teórie 6 hod., prax 10 hod.

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 180 € na účet AF REHAB SK s.r.o. (príp. pri záujme absolvovať kurz cez RE-PAS po schválení požiadavky úradom práce.)

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 18. máj 2024, 09:00
Koniec 19. máj 2024, 17:00
Voľné 18
Cena/osoba 180.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Prihláste sa do Newslettera

  • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov