Webináre AF REHAB

V súvislosti s opatrením vlády v boji proti COVID-19 nie je možné dočasne realizovať naše klasické kurzy a preto sme pre Vás pripravili novinku, ktorou je interaktívna forma vzdelávania z pohodlia Vášho domova - Webináre AF REHAB.

Čo je Webinár?

Webinár (skratka od webový seminár) je interaktívny seminár, ktorého sa môžu poslucháči zúčastniť prostredníctvom webových stránok či ďalších služieb internetu. Webinár predstavuje nový spôsob vzdelávania s využitím siete internet - je to spravidla živá a interaktívne prezentácie v reálnom čase, v rámci ktorej sa poslucháči môžu zúčastniť prostredníctvom chatu, klásť otázky prostredníctvom mikrofónu, zdielať videá, súbory či iný multimediálny obsah. Pre webinár je typická dĺžka zhruba 60-120 minút.

Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu (20201106)

Školiteľ: Tzvika Greenbaum Phd., expert na TM kĺb z Izraela, prvýkrát na Slovensku!

Dĺžka kurzu: 2 dni
Kurz trvá 16 hod. a je určený pre fyzioterapeutov, rehabilitačných lekárov, ortopédov, chiropraktikov, zubárov, zdravotný personál, masérov            

 • Stručný prehľad kurzu:
  Porucha funkcie temporomandibulárneho kĺbu je jednou z najčastejších príčin orofaciálnej bolesti a bolesti hlavy. Je spojená so základnými funkčnými obmedzeniami ako sú napr. problémy pri žuvaní, rozprávaní a zívaní. Pacient s poruchou TM kĺbu taktiež často trpí na bolesti krčnej chrbtice a migrénami.

  V tomto kurze sa naučíte ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov s poruchami TM kĺbu.

  Po skončení kurzu budete:
  1. Poznať najnovšie vedecké poznatky o muskuloskeletálnej bolesti a dysfunkcii v kranio-mandibulárnej oblasti
  2. Vedieť rozpoznať príznaky a symptomi závaždných zdravotných problémov u ľudí s bolesťami v kranio-mandibulárnej oblasti.
  3. Vedieť vyšetriť, zhodnotiť a rozpoznať najčastejšie klinické prejavy porúch TM kĺbu
  4. Vedieť efektívne a bezpečne liečiť pacientov s poruchou TM kĺbu prostredníctvom využitia manálných techník a súboru cvičení.

Program kurzu:

1. deň
8:30-9:00  Registrácia
9:00-11:00  Klinické základy – anatómia žuvacieho ústrojenstva, kineziológia, funkčnosť TM kĺbu, spojenie krku a čelusti (anatomické aj funkčné), bolesti hornej časti krčnej chrbtice a orofaciálnej oblasti – neuroanatomický mechanizmus, epidemiológia etiológia a psychosociálne faktory TM porúch, bežné dentálne prístupy k liečbe TM oblasti.
11:00-11:30  Prestávaka
11:30-13:00  Klinický pohľad na temporomandibulárne poruchy a zhodnotenie vplyvu myogenných, degeneratívnych a intraartikulárnych poškodení
13:00-13:45  Obed
13:45-15:15  Vyšetrenie a liečba TM porúch, využitie najnovších „evidence based“ diagnostických možností
15:15-15:30  Prestávka
15:30-17:00  Vyšetrenie a terapia v rámci myogenných komponentov

2. den
8:30-9:00  Zhrnutie a opakovanie  1. dňa
9:00-9:30  Dentálna oblasť a obtiaže v tejto oblasti - zubné implantáty, náhrady a bruxizmus
9:30-11:00  Vyšetrenie a liečba degenerativnych porúch TM kĺbu
11:00-11:30  Prestávka
11:30-13:00  Vyšetrenie a liečba TM porúch z interartikulárneho pohľadu – prístup k rôznym patologickým stavom diskov
13:00-13:45  Obed
13:45-15:15  Vyšetrenie a liečba problémov hornej časti krčnej chrbtice zapríčinenej TM poruchami
15:15-15:30  Prestávka
15:30-16:30  Kazuistika a ukončenie kurzu

 

Tzvika Greenbaum Phd.

Izraelský odborník zameraný na oblasť TM kĺbu. V roku 2004 ukončil štúdium fyzioterapie v Izreaeli. V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na Univerity of South Australia. V priebehu štúdií v Austrálii mal možnosť získavať skúsenosti od popredného svetového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V súčasnosti pracuje v súkromnej ambulancii v Izraely, kde sa špecializuje na bolesti hlavy, krčnej chrbtice a problémy s TM kĺbom. TM kĺbu sa venoval aj v rámci PhD. Štúdia na Tel Aviv University.  Okrem toho poriada kurzy po celej Európe na tému TM kĺb.     

 • V cene kurzu dostanete:
  skriptá
  certifikát
 • Cena kurzu: 290 eur, cena pri skorej registrácii do 1.6.2020 je 250 eur
  Prihláška je platná až po uhradení zálohy 120 €.
  Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 60 dní pred kurzom. Následne je záloha nevratná.

Podrobnosti seminára

Začiatok 06. nov 2020, 09:00
Koniec 07. nov 2020, 17:00
Kapacita 25
Voľné 11
Plná suma 290.00€
Cena pri skorej registrácii 250.00€ (Platí do: 01. jún 2020 00:00)
Miesto AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava