Rehabilitácia temporomandibulárneho kĺbu (20200530 Košice)

Školiteľ: Tzvika Greenbaum Phd., expert na TM kĺb z Izraela, prvýkrát na Slovensku!

Dĺžka kurzu: 2 dni
Kurz trvá 16 hod. a je určený pre fyzioterapeutov, rehabilitačných lekárov, ortopédov, chiropraktikov, zubárov, zdravotný personál, masérov            

 • Stručný prehľad kurzu:
  Porucha funkcie temporomandibulárneho kĺbu je jednou z najčastejších príčin orofaciálnej bolesti a bolesti hlavy. Je spojená so základnými funkčnými obmedzeniami ako sú napr. problémy pri žuvaní, rozprávaní a zívaní. Pacient s poruchou TM kĺbu taktiež často trpí na bolesti krčnej chrbtice a migrénami.

  V tomto kurze sa naučíte ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov s poruchami TM kĺbu.

  Po skončení kurzu budete:
  1. Poznať najnovšie vedecké poznatky o muskuloskeletálnej bolesti a dysfunkcii v kranio-mandibulárnej oblasti
  2. Vedieť rozpoznať príznaky a symptomi závaždných zdravotných problémov u ľudí s bolesťami v kranio-mandibulárnej oblasti.
  3. Vedieť vyšetriť, zhodnotiť a rozpoznať najčastejšie klinické prejavy porúch TM kĺbu
  4. Vedieť efektívne a bezpečne liečiť pacientov s poruchou TM kĺbu prostredníctvom využitia manálných techník a súboru cvičení.

Program kurzu:

1. deň
8:30-9:00  Registrácia
9:00-11:00  Klinické základy – anatómia žuvacieho ústrojenstva, kineziológia, funkčnosť TM kĺbu, spojenie krku a čelusti (anatomické aj funkčné), bolesti hornej časti krčnej chrbtice a orofaciálnej oblasti – neuroanatomický mechanizmus, epidemiológia etiológia a psychosociálne faktory TM porúch, bežné dentálne prístupy k liečbe TM oblasti.
11:00-11:30  Prestávaka
11:30-13:00  Klinický pohľad na temporomandibulárne poruchy a zhodnotenie vplyvu myogenných, degeneratívnych a intraartikulárnych poškodení
13:00-13:45  Obed
13:45-15:15  Vyšetrenie a liečba TM porúch, využitie najnovších „evidence based“ diagnostických možností
15:15-15:30  Prestávka
15:30-17:00  Vyšetrenie a terapia v rámci myogenných komponentov

2. den
8:30-9:00  Zhrnutie a opakovanie  1. dňa
9:00-9:30  Dentálna oblasť a obtiaže v tejto oblasti - zubné implantáty, náhrady a bruxizmus
9:30-11:00  Vyšetrenie a liečba degenerativnych porúch TM kĺbu
11:00-11:30  Prestávka
11:30-13:00  Vyšetrenie a liečba TM porúch z interartikulárneho pohľadu – prístup k rôznym patologickým stavom diskov
13:00-13:45  Obed
13:45-15:15  Vyšetrenie a liečba problémov hornej časti krčnej chrbtice zapríčinenej TM poruchami
15:15-15:30  Prestávka
15:30-16:30  Kazuistika a ukončenie kurzu

 

Tzvika Greenbaum Phd.

Izraelský odborník zameraný na oblasť TM kĺbu. V roku 2004 ukončil štúdium fyzioterapie v Izreaeli. V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na Univerity of South Australia. V priebehu štúdií v Austrálii mal možnosť získavať skúsenosti od popredného svetového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V súčasnosti pracuje v súkromnej ambulancii v Izraely, kde sa špecializuje na bolesti hlavy, krčnej chrbtice a problémy s TM kĺbom. TM kĺbu sa venoval aj v rámci PhD. Štúdia na Tel Aviv University.  Okrem toho poriada kurzy po celej Európe na tému TM kĺb.    

 • Cena kurzu: 290 eur
  Prihláška je platná až po uhradení zálohy 120 €.
  Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 60 dní pred kurzom. Následne je záloha nevratná.

Podrobnosti seminára

Začiatok 22. aug 2020, 09:00
Koniec 23. aug 2020, 17:00
Voľné 0
Cena/osoba 290.00€
Miesto Letná 42, Košice
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.