Rehabilitácia cerviko-kranialnej oblasti (20210130 Košice)

Školiteľ: Tzvika Greenbaum Phd., expert na TM kĺb a CC oblasť z Izraela!

Dĺžka kurzu: 2 dni
Kurz trvá 16 hod. a je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, chiropraktikov, zdravotný personál, masérov    

Stručný prehľad kurzu:

Horná časť krku je jedinečná anatomická oblasť chrbtice, ktorá si vyžaduje osobitný klinický prístup pri rehabilitácii. Je to veľmi pohyblivý úsek chrbtice s veľmi presnými a citlivými motorickými schopnosťami a s dôležitými neurologickými väzbami na vestibulárny, očný a trigeminálny nervový systém. Škodlivé podnety a dysfunkcia v tejto oblasti môžu veľmi ľahko viesť k kraniofaciálnej bolesti (cervikogénnej bolesti hlavy) a senzorickým motorickým ťažkostiam ako napr. závratom.

Táto oblasť dobre reaguje na manuálne techniky v kombinácii s cvičením.

V tomto kurze sa účastníci naučia ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov so svalovou bolesťou a poruchou v oblasti Cranio Cervikálnej.


Po absolvovaní kurzu budete:

Poznať najnovšie vedecké informácie o svalovej bolesti a poruchách v oblasti CC (hlavne cervikogénna bolesť hlavy a cervikogénne závraty).
Vedieť rozpoznať príznaky a symptómy závažných zdravotných problémov, ktoré nesúvisia so svalovými problémami u pacientov s bolesťami hlavy/závratmi a reagovať na ne.
Prakticky využiť vhodný klinicky postup terapie pre ľudí s cervikogénnou bolesťou hlavy a závratmi.
Vedieť vyšetriť, zhodnotiť a rozpoznať najčastejšie klinické prejavy u pacientov s svalovou bolesťou a poruchami v oblasti CC
Vedieť efektívne a bezpečne liečiť pacientov s cervikogénnou bolesťou hlavy a závratmi.
Program kurzu:

1.deň
08:30-09:00   registrácia
09:00-11:00 - Klinická anatómia krčnej chrbtice (dôraz na hornú krčnú oblasť)
Epidemiológia bolesti krku
Poruchy hornej časti krku a senzorický systém
Poruchy hornej časti krku a motorika
Poruchy hornej časti krku a vestibulárny systém
Faktory, ktoré spôsobujú poruchy krku
Protisociálne faktory u ľudí s bolesťou oblasti krku.

11:00-11:30 - Prestávka
11:30-13:00 - Klinické zdôvodnenie bežných klinických prejavov týkajúcich sa hornej krčnej oblasti: Cervikogénna bolesť hlavy, cervikogénne závraty, potenciálne zapojenie hornej časti krku do primárnych bolestí hlavy (typ napätia a migréna)
13:00-13:45 - Obed
13:45-15:15 - Vyšetrenie a liečba horná časť krku: topografická anatómia, Vyšetrenie a   rehabilitácia hlbokých flexorov krku
15:15-15:30 - Prestávka
15:30-17:00 - Vyšetrenie a rehabilitácia hornej časti krku: Segmentové vyšetrenie a liečba Occ-C1.

2. deň
9:00-11:00     - Vyšetrenie a liečba hornej časti krku: segmentové vyšetrenie a liečba C1-C2, vyšetrenie a liečba cervikogénnej závraty
11:00-11:30 - Prestávka
11:30-13:00 - Vyšetrenie a liečba hornej časti krku: Segmentové vyšetrenie a liečba C2-C3
13:00-13:45 - Obed
13:45-15:15 - Vyšetrenie a a terapia hornej časti krku. Vyšetrenie mäkkých častí a terapia (sub-okcipitalne skĺbenie, horná časť trapézu, spleny catitis, sternokledomastoideus).
15:15-15:30             - Prestávka
15:30-16:30             - Demonštrácia prípadovej štúdie a diskusia.

Tzvika Greenbaum Phd.

Izraelský odborník zameraný na oblasť TM kĺbu a krčnej chrbtice. V roku 2004 ukončil štúdium fyzioterapie v Izreaeli. V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na Univerity of South Australia. V priebehu štúdií v Austrálii mal možnosť získavať skúsenosti od popredného svetového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V súčasnosti pracuje v súkromnej ambulancii v Izraely, kde sa špecializuje na bolesti hlavy, krčnej chrbtice a problémy s TM kĺbom. TM kĺbu sa venoval aj v rámci PhD. Štúdia na Tel Aviv University.  Okrem toho poriada kurzy po celej Európe na tému TM kĺb. 

V cene kurzu dostanete: certifikát
Cena kurzu: 320 €
Prihláška je platná až po uhradení zálohy 80 €.
Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 60 dní pred kurzom. Následne je záloha nevratná.  

Podrobnosti seminára

Začiatok 30. jan 2021, 09:00
Koniec 31. jan 2021, 17:00
Voľné 21
Cena/osoba 320.00€
Miesto Letná 42, Košice