Webináre AF REHAB

V súvislosti s opatrením vlády v boji proti COVID-19 nie je možné dočasne realizovať naše klasické kurzy a preto sme pre Vás pripravili novinku, ktorou je interaktívna forma vzdelávania z pohodlia Vášho domova - Webináre AF REHAB.

Čo je Webinár?

Webinár (skratka od webový seminár) je interaktívny seminár, ktorého sa môžu poslucháči zúčastniť prostredníctvom webových stránok či ďalších služieb internetu. Webinár predstavuje nový spôsob vzdelávania s využitím siete internet - je to spravidla živá a interaktívne prezentácie v reálnom čase, v rámci ktorej sa poslucháči môžu zúčastniť prostredníctvom chatu, klásť otázky prostredníctvom mikrofónu, zdielať videá, súbory či iný multimediálny obsah. Pre webinár je typická dĺžka zhruba 60-120 minút.

Rehabilitácia cerviko-kranialnej oblasti (20200905 Košice)

Školiteľ: Tzvika Greenbaum Phd., expert na TM kĺb z Izraela!

Dĺžka kurzu: 2 dni
Kurz trvá 16 hod. a je určený pre fyzioterapeutov, lekárov, chiropraktikov, zdravotný personál, masérov    

Stručný prehľad kurzu:

Horná časť krku je jedinečná anatomická oblasť chrbtice, ktorá si vyžaduje osobitný klinický prístup pri rehabilitácii. Je to veľmi pohyblivý úsek chrbtice s veľmi presnými a citlivými motorickými schopnosťami a s dôležitými neurologickými väzbami na vestibulárny, očný a trigeminálny nervový systém. Škodlivé podnety a dysfunkcia v tejto oblasti môžu veľmi ľahko viesť k kraniofaciálnej bolesti (cervikogénnej bolesti hlavy) a senzorickým motorickým ťažkostiam ako napr. závratom.

Táto oblasť dobre reaguje na manuálne techniky v kombinácii s cvičením.

V tomto kurze sa účastníci naučia ako efektívne vyšetriť a terapeuticky zvládnuť pacientov so svalovou bolesťou a poruchou v oblasti Cranio Cervikálnej.

Po absolvovaní kurzu budete:

 1. Poznať najnovšie vedecké informácie o svalovej bolesti a poruchách v oblasti CC (hlavne cervikogénna bolesť hlavy a cervikogénne závraty).
 2. Vedieť rozpoznať príznaky a symptómi závažných zdravotných problémov, ktore nesuvisia so svalovymi problemami u pacientov s bolesťami hlavy/závratmi a reagovať na ne.
 3. Prakticky vyuzit vhodny klinicky postup terapie pre ľudí s cervikogénnou bolesťou hlavy a závratmi.
 4. Vedieť vyšetriť, zhodnotiť a rozpoznať najčastejšie klinické prejavy u pacientov s svalovou bolesťou a poruchami v oblasti CC
 5. Vedieť efektívne a bezpečne liečiť pacientov s cervikogénnou bolesťou hlavy a závratmi.

Program kurzu:

1.deň
08:30-09:00   registrácia

09:00-11:00 - Klinická anatómia krčnej chrbtice (dôraz na hornu krčnú oblasť)

 • Epidemiológia bolesti krku
 • Poruchy hornej časti krku a senzorický systém
 • Poruchy hornej časti krku a motorika
 • Poruchy hornej časti krku a vestibulárny systém
 • Faktory, ktoré spôsobujú poruchy krku
 • Psychosociálne faktory u ľudí s bolesťou oblasti krku.

11:00-11:30 - Prestávka

11:30-13:00 - Klinické zdôvodnenie bežných klinických prejavov týkajúcich sa hornej krčnej oblasti: Cervikogénna bolesť hlavy, cervikogénne závraty, potenciálne zapojenie hornej časti krku do primárnych bolestí hlavy (typ napätia a migréna)

13:00-13:45 - Obed

13:45-15:15 - Vyšetrenie a liečba horná časť krku: topografická anatómia, Vyšetrenie a   rehabilitácia hĺbokých flexorov krku

15:15-15:30 - Prestávka

15:30-17:00 - Vyšetrenie a rehabilitácia hornej časti krku: Segmentové vyšetrenie a liečba Occ-C1.

2. deň

9:00-11:00     - Vyšetrenie a liečba hornej časti krku: segmentové vyšetrenie a liečba C1-C2, vyšetrenie a liečba cervikogénnej závraty

11:00-11:30 - Prestávka

11:30-13:00 - Vyšetrenie a liečba hornej časti krku: Segmentové vyšetrenie a liečba C2-C3

13:00-13:45 - Obed

13:45-15:15 - Vyšetrenie a a terapia hornej časti krku. Vyšetrenie mäkkých častí a terapia (sub-okcipitalne skĺbenie, horná časť trapézu, spleny catitis, sternokledomastoideus).

15: 15-15: 30             - Prestávka

15: 30-16: 30             - Demonštrácia prípadovej štúdie a diskusia.

Tzvika Greenbaum Phd.
Izraelský odborník zameraný na oblasť TM kĺbu a krčnej chrbtice. V roku 2004 ukončil štúdium fyzioterapie v Izreaeli. V roku 2006 absolvoval magisterské štúdium na Univerity of South Australia. V priebehu štúdií v Austrálii mal možnosť získavať skúsenosti od popredného svetového odborníka na bolesti hlavy - dr Dean Watson. V súčasnosti pracuje v súkromnej ambulancii v Izraely, kde sa špecializuje na bolesti hlavy, krčnej chrbtice a problémy s TM kĺbom. TM kĺbu sa venoval aj v rámci PhD. Štúdia na Tel Aviv University.  Okrem toho poriada kurzy po celej Európe na tému TM kĺb.     

 • V cene kurzu dostanete: certifikát
 • Cena kurzu: 290 €
  Prihláška je platná až po uhradení zálohy 140 €.
  Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 60 dní pred kurzom. Následne je záloha nevratná.

Podrobnosti seminára

Začiatok 05. sep 2020, 09:00
Koniec 06. sep 2020, 17:00
Kapacita 28
Voľné 20
Cena/osoba 290.00€
Miesto Letná 42, Košice