FMM5 - Komplexné opakovanie s bohatou praxou (2019)

Lektor a odborný garant: autor metódy doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Anotácia: Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. V kurzu bude najskôr vysvetlená podstata Funkčnej manuálnej medicíny – Tichý a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý, kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Tieto pravidlá budú postupne aplikované na celé ľudské telo – panva, osový orgán, dolná končatina a horná končatina. Ďalej budú vysvetlené pravidlá pre reťazenie porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktických častiach kurzu sa účastníci naučia vyšetrovať postupne všetky kĺby ľudského tela. Stanoviť diagnózu postihnutej oblasti tela, vykonať diferenciálnu diagnostiku s cieľom nájsť primárnu príčinu problémov pacienta a nakoniec vybrať správnu techniku liečby.

PROGRAM KURZU (5 víkendov), počet vyučovacích hodín 100
(1 víkend = 20 vyučovacích hodín, 1 vyučovacia hod. = 45 minút)

Slovenská komora fyzioterapeutov pridelila kurzu 8 kreditov.

Slovenská lekárska komora pridelila kurzom kredity
FMM 5 CT778SK - 14 KREDITOV
Spolu 72 kreditov za všetky časti (FMM1 - FMM5)

KURZ č. 5: Komplexné opakovanie s bohatou praxou

Cena:
Cena 5. kurzu do 7.8.2019 je 160€, po 7.8.2019 je suma 180€ (platba prevodom na účet po zaslaní zálohovej faktúry) až potom je prihláška platná!
Cena celého kurzu pri platbe naraz je 700€ ( je možné platiť na splátky. 300€ do 31.12.2018, 400€ do 1.3.2019 )

Storno poplatky:

  • Odhlásenie sa z kurzu mesiac pred termínom - vrátenie 50 % sumy
  • Odhlásenie sa menej ako mesiac pred termínom -  bez nároku na vrátenie platby

 

Podrobnosti seminára

Začiatok 07. sep 2019, 09:00
Koniec 08. sep 2019, 17:00
Kapacita 25
Voľné 13
Cena/osoba 180.00€
Miesto AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.