FMM1 - Podstata FMM (2020)

Lektor a odborný garant: autor metódy doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.

Anotácia: Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. V kurzu bude najskôr vysvetlená podstata Funkčnej manuálnej medicíny – Tichý a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý, kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Tieto pravidlá budú postupne aplikované na celé ľudské telo – panva, osový orgán, dolná končatina a horná končatina. Ďalej budú vysvetlené pravidlá pre reťazenie porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktických častiach kurzu sa účastníci naučia vyšetrovať postupne všetky kĺby ľudského tela. Stanoviť diagnózu postihnutej oblasti tela, vykonať diferenciálnu diagnostiku s cieľom nájsť primárnu príčinu problémov pacienta a nakoniec vybrať správnu techniku liečby.

PROGRAM KURZU (5 víkendov), počet vyučovacích hodín 100
(1 víkend = 20 vyučovacích hodín, 1 vyučovacia hod. = 45 minút)

KURZ č. 1: Podstata Funkčnej manuálnej medicíny (Tichý)
Osový orgán, viscerovertebrálne vzťahy, patologické svalové reťazce

Slovenská komora fyzioterapeutov pridelila kurzu 9 kreditov.
Slovenská lekárska komora pridelila kurzom kredity

Cena:
Cena 1.kurzu do 1.2. je 160€, po 1.2. je suma 180€ (platba prevodom na účet po zaslaní zálohovej faktúry) až potom je prihláška platná!
Cena celého kurzu pri platbe naraz je 700€ (je možné platiť na splátky. 300€ do 31.12.2019, 400€ do 1.4.2020)
Storno poplatky:
•    Odhlásenie sa z kurzu mesiac pred termínom - vrátenie 50 % sumy
•    Odhlásenie sa menej ako mesiac pred termínom -  bez nároku na vrátenie platby

Podrobnosti seminára

Začiatok 14. mar 2020, 09:00
Koniec 15. mar 2020, 17:00
Kapacita 25
Voľné 24
Plná suma 180.00€
Cena pri skorej registrácii 160.00€ (Platí do: 01. február 2020 00:00)
Miesto AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava