Kurz je určený pre lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a masérov. V kurzu bude najskôr vysvetlená podstata Funkčnej manuálnej medicíny – Tichý a zdôraznené hlavné pravidlá, podľa ktorých sa chová kĺb zdravý, kĺb s funkčnou blokádou a kĺb štrukturálne narušený. Tieto pravidlá budú postupne aplikované na celé ľudské telo – panva, osový orgán, dolná končatina a horná končatina. Ďalej budú vysvetlené pravidlá pre reťazenie porúch v pohybovom aparáte a mechanizmy vplyvu ochorení vnútorných orgánov na pohybový aparát. V praktických častiach kurzu sa účastníci naučia vyšetrovať postupne všetky kĺby ľudského tela. Stanoviť diagnózu postihnutej oblasti tela, vykonať diferenciálnu diagnostiku s cieľom nájsť primárnu príčinu problémov pacienta a nakoniec vybrať správnu techniku liečby.

Seminár Začiatok Kapacita Voľné Registrácia
Funkčná manuálna medicína I Košice (2019) 17. okt 2019, 08:00 25 6
FMM1 - Podstata FMM (2020) 14. mar 2020, 09:00 25 22
FMM2 - Panva a diferenciálna diagnostika (2020) 18. apr 2020, 09:00 25 23
FMM3 - Dolná končatina (2020) 16. máj 2020, 09:00 25 24
FMM4 - Horná končatina (2020) 13. jún 2020, 09:00 25 24
FMM5 - Komplexné opakovanie s bohatou praxou (2020) 12. sep 2020, 09:00 25 24
Funkčná manuálna medicína Košice (2020) 19. okt 2020, 08:00 25 25