Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Kurz SUCHÁ IHLA - základný kurz (20240913)

Prednášajúci: PHDr.Petr Šifta, PH.D.

Termín: 13.-14.09.2023
Piatok 16:00 - 20:00
Sobota  9:00 - 15:00

V cene kurzu je potvrdenie o účasti, podklady pre kurz a občerstvenie.

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ),  študentov fyzioterapie, masérov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

V cene je zahrnuté potvrdenie o absolvovaní kurzu s pridelením kreditov od Slovenskej komory fyzioterapeutov, kniha – skriptá.

PROGRAM KURZU

Kurz trvá 10 hodín.

1. Úvod – zoznámenie sa s problematikou, vysvetlenie pojmov (cca 1 hodina)
- čo sú primárne, sekundárne funkčné poruchy, ako ich diagnostikovať.

2. Teoretické východiska - trigger points (miesta výskytu, reťazenie
funkčných porúch, diagnostika, terapia, anatomické súvislosti) (cca 2 hodiny)
Ako sa neurofyziologicky popisuje trigger point – posledné vedecké informácie ohľadom teórie vzniku trigger pointov, popis veľkej svalové slučky, kde je jej kríženie, dôležité anatomické miesta reťazenia funkčných porúch, súvislosti medzi blokovým postavením
jednotlivých segmentov a následné funkčné zmeny mäkkých tkanív, ďalej ich vzájomná ovplyvniteľnosť.

3. Rozdiel medzi anatómiou a kineziológiou pohybového aparátu (cca 1 hodina)
Hlavný rozdiel v popise pohybového aparátu z anatomického a kineziologického hľadiska podľa jednotlivých svalových systémov (napr.musculus triceps surae z pohľadu anatómie a kineziológie)

4. Praktická časť - terapia funkčných porúch podľa Travel a Simons (cca 5 hodín)
Anatomický popis dôležitých miest vzniku a výskytu trigger points podľa jednotlivých pohybových segmentov, teda Krk, HK, chrbát, hrudník, brucho, DK, popis vertebroviscerálnych vzťahov, možnosť ovplyvnenia trigger points a efektivita jednotlivých
terapeutických prístupov, praktické skúsenosti, popis jednotlivých kazuistík z praxe fyzioterapeuta, kineziologický pohľad a vysvetlenie.

5. Opakovanie – zopakovanie poznatkov z kurzu (cca 30 minút)

6. Záver - priestor pro otázky (cca 30 minút)

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 220€ na účet AF REHAB SK s.r.o.

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 13. sep 2024, 16:00
Koniec 14. sep 2024, 15:00
Voľné 0
Cena/osoba 220.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.

Prihláste sa do Newslettera

  • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov