Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Kurz SUCHÁ IHLA - pokročilí (20240614)

Prednášajúci: PHDr.Petr Šifta, PH.D.

SKF pridelila kurzu 10 kreditov.

Termín: 14.-15.06.2024
Piatok 16:00 - 20:00
Sobota 9:00 - 15:00

Kurz je určený pre  fyzioterapeutov (SŠ a VŠ),  študentov fyzioterapie, masérov, rehabilitačných lekárov, neurológov, ortopédov, reumatológov, všeobecných lekárov, pediatrov a zdravotnícky personál. Kurz je rozdelený na časť teoretickú a časť praktickú.

PROGRAM KURZU

mm. scaleni - musculus scalenus medius - thoracis outlet syndrom
m.erector trunci - svaly okolo Thp, Lp, m.longissimus, m. iliocostalis
Lopatka
horná končatina - m. biceps brachii, flexory, extenzory predlaktia - m. supinator, m. brachioradialis,
dolná končatina - m.tibialis post. m.extensor digitorum longus, mm. peronei, hamstrings, m. quadriceps femoris, m. gracilis, m. semitendinosus, m. tensor fasciae latae, m.gluteus med.
PES ANSERINUS: McMurrayov test, Payrov test
VONKAJŠÍ ČLENOK
VNÚTORNÝ ČLENOK
ADDUKTORY - m adductor magnus - pes anserinus, bolesť do triesla
Bolesť dlhých svalov - trigger points nemajú vyžarujúcu – reťaziacu sa bolesť, okrem svalov, ktoré sme si hovorili pri prvom kurze (soleus - SI kĺb, infraspinatus - rameno, epikondyl, akrom.porcia deltového svalu - HKK)
Tinnitus: masseter, pterygoideus lateralis, levator scapulae
Musculus teres minor - stabilizuje hlavicu pažnej kosti v glenoidálnej jamke v priebehu pohybu ramena samotného
Musculus pectoralis minor – prvé rebrá I.IV.

Kurz trvá 10 hodín.

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 220€ na účet AF REHAB SK s.r.o.

V cene kurzu je potvrdenie o účasti, podklady pre kurz a občerstvenie.

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 14. jún 2024, 16:00
Koniec 15. jún 2024, 15:00
Voľné 5
Cena/osoba 220.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Prihláste sa do Newslettera

  • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov