Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Kurz Sonografie muskuloskeletálneho systemu (20230401)

Lektor: Mgr. Stanislav Macháč, Ph.D.

Kurz je vhodný pre zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa doteraz nestretli so sonografiou pohybového systému a majú záujem získať prvé praktické skúsenosti. V kurze získate základnú teoretickú prípravu, ktorá bude nasledovaná praktickým výcvikom vyšetrovacích prístupov, v súlade s protokolmi Európskej asociácie pre muskuloskeletálnu radiológiu (ESSR). Účastníci si vyskúšajú vyšetrenie svalov, nervov, väzivových tkanív a kostných povrchov za pomoci diagnostického ultrazvuku.  Pracovať budeme so statickým zobrazením, ale aj dynamickým testovaním, pri ktorom budeme sledovať zmeny v architektúre telesných štruktúr, priamo v priebehu pohybu. Bude zabezpečený dostatok prístrojov, aby bolo možné pracovať v malých skupinkách, kde si každý opakovane vyskúša pozíciu vyšetrujúceho, vyšetrovaného a supervízora.
 
Absolventi kurzu budú zoznámení s:

 • fyzikálnymi princípmi sonografie
 • všeobecnými možnosťami funkčnej sonografickej diagnostiky
 • základnými artefaktmi, ktorých znalosť je nutná pre sonografické hodnotenie
 • ako interpretovať sonografický záznam
 • možnosťami sonografickej diagnostiky v rukách fyzioterapeuta, rehabilitačného a športového lekára

Prakticky si vyskúšajú:

 • vyšetrenie hlavných kĺbov v súlade s protokolom ESSR
 • sonografické hodnotenie svalov šliach, väzov, periférnych a kostných povrchov.
 • dynamické testovanie vybraných anatomických štruktúr
 • objektívne meranie klinicky dôležitých vzdialeností a prierezov plôch
 • stranové porovnanie klinicky dôležitých oblastí
 • základy práce s farebným dopplerovským záznamom
 • interpretáciu nálezov pre klinickú prax

Vyučujúci:  Mgr. Stanislav Macháč, Ph.D.
Inštruktor je jedným z mála špecialistov, ktorý sa v ČR venujú vyšetrovaniu pohybového systému diagnostickým ultrazvukom pohľadom fyzioterapeuta. Prvé skúsenosti čerpal od kolegov z Holandska a USA, kde je sonografia v rehabilitácii široko využívaná.  V ČR organizuje medzinárodné kurzy muskuloskeletárnej sonografie pre fyzioterapeutov, športových a rehabilitačných lekárov.  Základy sonografie pohybového systému vyučuje na 2. lekárskej fakulte UK a na workshopoch rôzneho formátu v ČR a na Slovensku.

Z dôvodu novej smernice SKF o sústavnom vzdelávaní, ktorá je pre nás principiálne, právne a ekonomicky neakceptovateľná, aktuálne nežiadame o kredity od SKF na žiadne  podujatie. Veríme, že sa podarí veci napraviť v záujme všetkých strán.

 

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 220€ na účet AF REHAB SK s.r.o.

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 14. okt 2023, 09:00
Koniec 15. okt 2023, 16:00
Voľné 8
Cena/osoba 220.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.

Prihláste sa do Newslettera

 • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov