Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Kurz Sonografie muskuloskeletálneho systemu (20230401)

Lektor: Mgr. Stanislav Macháč, Ph.D.

Kurz je vhodný pre zdravotníckych pracovníkov, ktorý sa doteraz nestretli so sonografiou pohybového systému a majú záujem získať prvé praktické skúsenosti. V kurze získate základnú teoretickú prípravu, ktorá bude nasledovaná praktickým výcvikom vyšetrovacích prístupov, v súlade s protokolmi Európskej asociácie pre muskuloskeletálnu radiológiu (ESSR). Účastníci si vyskúšajú vyšetrenie svalov, nervov, väzivových tkanív a kostných povrchov za pomoci diagnostického ultrazvuku.  Pracovať budeme so statickým zobrazením, ale aj dynamickým testovaním, pri ktorom budeme sledovať zmeny v architektúre telesných štruktúr, priamo v priebehu pohybu. Bude zabezpečený dostatok prístrojov, aby bolo možné pracovať v malých skupinkách, kde si každý opakovane vyskúša pozíciu vyšetrujúceho, vyšetrovaného a supervízora.
 
Absolventi kurzu budú zoznámení s:

 • fyzikálnymi princípmi sonografie
 • všeobecnými možnosťami funkčnej sonografickej diagnostiky
 • základnými artefaktmi, ktorých znalosť je nutná pre sonografické hodnotenie
 • ako interpretovať sonografický záznam
 • možnosťami sonografickej diagnostiky v rukách fyzioterapeuta, rehabilitačného a športového lekára

Prakticky si vyskúšajú:

 • vyšetrenie hlavných kĺbov v súlade s protokolom ESSR
 • sonografické hodnotenie svalov šliach, väzov, periférnych a kostných povrchov.
 • dynamické testovanie vybraných anatomických štruktúr
 • objektívne meranie klinicky dôležitých vzdialeností a prierezov plôch
 • stranové porovnanie klinicky dôležitých oblastí
 • základy práce s farebným dopplerovským záznamom
 • interpretáciu nálezov pre klinickú prax

Vyučujúci:  Mgr. Stanislav Macháč, Ph.D.
Inštruktor je jedným z mála špecialistov, ktorý sa v ČR venujú vyšetrovaniu pohybového systému diagnostickým ultrazvukom pohľadom fyzioterapeuta. Prvé skúsenosti čerpal od kolegov z Holandska a USA, kde je sonografia v rehabilitácii široko využívaná.  V ČR organizuje medzinárodné kurzy muskuloskeletárnej sonografie pre fyzioterapeutov, športových a rehabilitačných lekárov.  Základy sonografie pohybového systému vyučuje na 2. lekárskej fakulte UK a na workshopoch rôzneho formátu v ČR a na Slovensku.

Slovenská komora fyzioterapeutov pridelila kurzu 14 kreditov.

CME pridelila kurzu 14 kreditov.

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 220€ na účet AF REHAB SK s.r.o. (príp. pri záujme absolvovať kurz cez RE-PAS po schválení požiadavky úradom práce.)

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 01. apr 2023, 09:00
Koniec 02. apr 2023, 16:00
Voľné 17
Cena/osoba 220.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Prihláste sa do Newslettera

 • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov