Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Kurz RockPods a RockFloss (20240427)

RockPods & RockFloss - bankovanie a flossing

Prednášakúci: Bc. Jakub Kmeťko

Na týchto kurzoch dostanete prvotriedne pomôcky RockFloss & RockPods a dozviete sa, ako s nimi zaobchádzať. Ďalej sa dozviete, čo všetko sa s nimi dá ovplyvniť a na akej báze vlastne fungujú.
Vďaka praktickým cvičeniam si osvojíte prácu s týmito nástrojmi a lepšie ich tak zaradíte do svojej praxe. Vyskúšate si množstvo aplikácií, ale zároveň získate informácie o celom koncepte použitia týchto techník a tým aj neobmedzené možnosti pri používaní týchto pomôcok.

FMT RockPods

Metóda Myofascial Cupping (myofasciálne bankovanie) je známa už od ranného 19. storočia. Iba v nedávnej dobe však začali fialové otlačky krúžkov na chrbte profesionálnych športovcov priťahovať k prastarej myofasciálnej terapii väčšiu pozornosť širšej verejnosti. Podoba pomôcok a princípy ich použitia sa v čase menili, avšak základný princíp vytvorenia podtlaku na koži za pomoci pomôcky a následné uvoľnenie tlaku (a teda i väziva a svalov na postihnutom mieste) ostávajú stále rovnaké.
RockPods sú založené na kožnej/fasciálnej dekompresii pre zlepšenie a uľahčenie pohyblivosti tkanív, zlepšenie pohybu a tíšení bolesti za použitia myofasciálnych pomôcok. Kurz sa zameriava na anatómiu, fyziológiu a neurológiu pre účinky myofasciálneho bankovania na kĺzanie spojivových tkanív, trakcií tkanív a dekompresii tkaniva. Pozornosť bude v tejto súvislosti venovaná taktiež pozorovaniu a odbornému zhodnoteniu dermálneho a fasciálneho systému v súvislosti s kožnou a fasciálnou dekompresiou. Kurz vás naučí, ako pomôcky (RockPods) používať a začleniť do klasických rehabilitačných techník a postupov a ponúkne vám taktiež pohľad odbornej literatúry na problematiku.

Príklady použitia RockPods v praktickej časti kurzu:

 • kĺzanie tkanív pri vnútornom a vonkajšom zaťažení (pohybu)
 • techniky použitia pri bolestiach, ovplyvnenie voľných nervových zakončení
 • manipulácia s jazvami
 • bankovanie pri zmysluplných pohyboch – bedrová a krčná chrbtica (využitie vo frontálnej, sagitálnej a transverzálnej rovine), končatiny (rameno, koleno, lakeť,
 • predlaktie, zápästie a dlaň, predná strana stehien, hamstringy, lýtka, pluska nohy, plantárne fascie), latissimus, …
 • senzomotorický tréning – vizuálny a taktilný podmet, práca s lopatkami, padanie špičky (drop foot), …
 • taktilná diskriminačná tréningová hra
 • použitie pri špecifických športových pohyboch – golf, jóga, fotbal, hokej, hádzaná, …
 • korekcia držania tela – napr. pozícia panvy pri drepe
 • kombinácia RockPods s pružnými gumami “bandy”
 • neurologické bankovanie – mobilizáca a spôsoby použitia RockPods (mediálny a radiálny nerv, supraskapulárny nerv, fibulárny nerv, lat femoral cutaneous nerv,
 • femorálny nerv, sedací nerv (sciatic nerve), saphenous nerv, anterior cutaneous nerve entrapment syndrome(ACNES))

Tento 6-hodinový kurz je zakončený certifikátom. Všetky pomôcky potrebné na kurze vám budú poskytnuté. Kurz FMT RockPods nemá žiadne prerekvizity.

Ciele kurzu FMT RockPods

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci:

 • schopní porozumieť a používať model myofasciálnej sekvencie
 • orientovať sa v neuroanatómii dermálneho a fasciálneho subsystému
 • vedieť sa orientovať a využívať v praxi nový proces preverovania kože/fascií/ pohybu
 • vedieť sa vyznať a byť schopní použiť výskumy vzťahujúce sa ku kĺzaniu spojivového tkaniva, redukcii bolesti a pohybovej terapii
 • používať a začleniť do bežnej terapie “bankovacie” techniky, vzťahujúce sa k patológii mäkkých tkanív týkajúcich sa napätia/dekompresie, smeru, vnútorného namáhania a tlaku
 • porovnať, zhodnotiť výhodnosť použitia a použiť rôzne rehabilitačné metódy pri začlenení RockPods

  V cene kurzu sada RockPods v hodnote 75.00€

V cene kurzu je potvrdenie o účasti, podklady pre kurz a občerstvenie.

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 340€ na účet AF REHAB SK s.r.o. (príp. pri záujme absolvovať kurz cez RE-PAS po schválení požiadavky úradom práce.)

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 27. apr 2024, 09:00
Koniec 28. apr 2024, 17:00
Voľné 20
Cena/osoba 340.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Prihláste sa do Newslettera

 • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov