Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Kurz Mobilizácie (20241019)

Lektor: Mgr. Michaela Selecká

Kurz vychádza z klasických mobilizačných techník, v rámci vyšetrenia aj liečby.

Praktickej časti kurzu vždy predchádza teoretický základ pro danú oblasť sú v nej zarnuté aj indikácie, kontraindikácie atď.

Kurz je rozdelení na dva dni. V prvom dni sa budeme zaoberať celou chrbticou a panvou. Na druhý deň sa sústredíme na dolné a horné končatiny. V tomto kurze nie sú zahrnuté manipulačné techniky.

Program

První den mobilizačních technik začíná teoretickým podkladem, ve kterém řešíme zařazení mobilizací do možností terapeutické péče o klienta s ohledem na anamnézu a celkové vyšetřením klienta. V této části mimo jiné probíráme jak české, tak zahraniční mobilizační přístupy. Dále zařazujeme doprovodné testy a probíráme kontraindikace.
Na teorii navazuje praxe, ve které se pokračuje až do konce druhého dne. Skrze anatomii a funkci dané části těla procházíme celý algoritmus mobilizace, včetně palpace a správného úchopu, nebo pozice klienta/terapeuta. V rámci mobilizačních technik zařazujeme také nepřímé techniky - trakce.
V praktické části se demonstrují a zkouší modifikace mobilizačních technik páteře a končetin, které jsou dle nás z praktického hlediska nejvíce využitelné.
Workshop je určen pro fyzioterapeuty včetně DiS. a lékaře. v oboru fyzioterapie, nebo studentů fyzioterapie od třetího ročníku bakalářského stupně.

Struktura kurzu v bodech
1.Zařazení mobilizací do možností péče o klienta (legislativa - mobilizace, manipulace…)
2.Úvaha nad použitím mobilizací. Přístup k mobilizačním technikám.
3.Co je to ta kloubní blokáda?
4.Systém mobilizací - přístupy (Lewit, Mojžíšová, Mulligan, Kaltenborn, “maintland”...
5.Kontraindikace mobilizací - absolutní, relativní.
6.Testy před mobilizací, trakcí (trakční test, vyvolávající manévry Cp, odlišení vnitrokloubních a mimokloubních potíží…)
7.Postoj, úchop.
8.Principy palpace - tlak, bariéra, palpace kostěných struktur.
9.Anatomie - palpace, odlišení struktur…
10.Vlastní mobilizace.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Počet hodín: 16

Výstup: certifikát o absolvovaní

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov. Kurz je tiež vhodný pre študentov fyzioterapie a lekárskych fakúlt.

Počet účastníkov je obmedzení a registrácia sa započítava až po obdržaní platby zálohy.

V cene kurzu je potvrdenie o účasti, podklady pre kurz a občerstvenie.

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 280€ na účet AF REHAB SK s.r.o.

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 19. okt 2024, 09:00
Koniec 20. okt 2024, 17:00
Voľné 0
Cena/osoba 280.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.

Prihláste sa do Newslettera

  • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov