KMT - MOBILIZÁCIE (20210925)

Lektor: MGR. MAJA ŠPIRITOVIĆ, Ph.D.

Kurz vychádza z klasických mobilizačných techník, v rámci vyšetrenia aj liečby.

Praktickej časti kurzu vždy predchádza teoretický základ pro danú oblasť sú v nej zarnuté aj indikácie, kontraindikácie atď.

Kurz je rozdelení na dva dni. V prvom dni sa budeme zaoberať celou chrbticou a panvou. Na druhý deň sa sústredíme na dolné a horné končatiny. V tomto kurze nie sú zahrnuté manipulačné techniky.

PROGRAM:

1. deň

Vyšetrenie Cp, Thp, Lp a SI skĺbenia:

 Aspekcia, palpácia, aktívny pohyb, pasívny pohyb orientačne a pohyb proti izometrickému odporu, pohyb do segmentu v danom smere (anteflexia, retroflexia, lateroflexia, nebo rotácia)

Mobilizácia Cp:

 C 0/1

 C 1/2

 C 2/3 – 5/6

 Trakcia krčnej chrbtice

 C-Th prechod (C 6/7 – Th 2/3)

Mobilizácia Th:

 Technika “springing”

 Technika “hugging"  

 Technika “butterfly”

 Mobilizacia prveho rebra

 Mobilizace horných rebier

 Mobilizácia dolných rebier

 Trakcia Th chrbtice

Mobilizácia Lp a panvy:

 Mobilizácia LP

 Mobilizácia SI skĺbenia

 Trakcia LP chrbtice

2. deň

Vyšetrenie DKK, HKK:

 Aspekcia, palpácia, aktívny pohyb, pasívny pohyb orientačně a pohyb proti izometrickému odporu 

Mobilizácia HKK:

 IP, MP a CMC kĺbu

 Mobilizácia zápästných kostičiek a RC kĺbu

 Mobilizácia a trakcia lakťa

 Mobilizácia a trakcia ramena

 Mobilizácia AC a SC skĺbenia

 Mobilizácia lopatky

Mobilizácia DKK:

 IP, MT kĺbu

 Mobilizácia os naviculare, os cuboides a os cuneiforme 1, 2, 3

 Mobilizácia os calcaneus

 Mobilizácia TC kĺbu

 Mobilizácia a trakcia kolena a mobilizácia patelly

 Mobilizácia fibuly

 Mobilizácia a trakcia bedrového kĺbu

ORGANIZAČNÍ INFORMACE:

Počet hodín: 16

Výstup: certifikát o absolvovaní

V cene kurz: skriptá

Cena: 280 EUR (záloha 80 eur)

Kurz je určený pre fyzioterapeutov a lekárov. Kurz je tiež vhodný pre študentov fyzioterapie a lekárskych fakúlt.

Počet účastníkov je obmedzení a registrácia sa započítava až po obdržaní platby zálohy.

Do poznámky napíšte či chcete zaplatiť celý kurz prevodom alebo zálohu a zvyšok v hotovosti v deň kurzu.

Podrobnosti seminára

Začiatok 25. sep 2021, 09:00
Koniec 26. sep 2021, 17:00
Voľné 22
Cena/osoba 280.00€
Miesto AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava