KMT - MANIPULÁCIE (20211210)

LEKTOR: MGR. MAJA ŠPIRITOVIĆ Ph.D

Počet hodín: 24

3 dňový Kurz Manipulácie patrí spolu s kurzom Mobilizácie do programu KMT - Komplexné Manuálne Techniky

KMT Manipulácie sa opiera o odborné štúdie a literatúru,  ktorá vychádza zo svetovej praxe. Ide o prepojenie vedomostí z osteopatie, chiropraxie a fyzioterapie.

Kurz je určený pre fyzioterapeutov (minimálne dosiahnuté bakalárske vzdelanie v odbore a pre lekárov (prípadne pre študentov týchto odborov pred atestačnou skúškou z rehabilitácie). Pre prihlásenie sa na kurz KMT Manipulácie je potrebná účasť na kurze KMT – Mobilizácie (prípadne treba doložiť potvrdenie o vzdelaní z iného kurzu alebo VŠ skúšky z mobilizačných techník ).

Kurz vychádza z osteopatického (chiropraktického) prístupu k danej problematike z pohľadu fyzioterapeuta.

Praktickej časti kurzu vždy predchádza teoretický základ pre danú oblasť, v ktorej je zahrnutý úvod do problematiky, kontraindikácie atď.

Kurz je rozdelený do troch dní, v ktorých budeme riešiť bedrovú (Lp) a hrudnú chrbticu (Thp), krčnú chrbticu (Cp) a temporomandibulárny kĺb (TMJ)  Taktiež preberieme HKK – rameno, kľúčnu kosť, skapulothorakálne skĺbenie, predlaktie, ruka a zápästie. Následne DKK – bedrový kĺb, kolenný kĺb a noha.

PROGRAM:

Chrbtica:

Drieková chrbtica:

 Manipulácie driekovej chrbtice – technika “lumbal roll” až k SI

SI skĺbenie:

 •  Manipulácia SI skĺbenia – technika “roll” v ľahu na boku
 • - Manipulácia  SI skĺbenia v ľahu na bruchu
 •  Manipulácia SI skĺbenia – technika “banana SI manipulation” v ľahu na chrbte

Hrudná chrbtica:

 •  Manipulácia Thp – technika “Butterfly”
 •  Manipulácia Thp  – technika “cup” a "springing"
 • Manipulácia hornej a strednej časti Thp a manipulácia do rotácie
 •  Manipulácia Thp - technika "gegenhalter"
 •  Manipulácia THp - technika "mitnehmer"

Rebrá:

 • ⁃ Manipulácia prvého rebra
 •  - Manipulácia horných rebier v ľahu na bruchu
 •  Manipulácia horných rebier v ľahu na chrbte
 •  Manipulácia stredných a spodných rebier v ľahu na bruchu

Krčná chrbtica:

 •  Trakcia krčnej chrbtice
 •  C0/C1 – technika “gun”
 •  C0/C1 – technika “slap” 
 •  C0/C1 – technika “little palm” 
 •  Manipulácia hornej, strednej a spodnej časti krčnej chrbtice v kombinácii do lateroflexie a rotácie v ľahu na boku 
 •  Manipulácia C/Th prechodu v ľahu na boku a v sede
 •  Manipulácia C/Th prechodu v smere rotácie
 •  Manipulácia C/Th prechodu v ľahu na bruchu 

Temporomandibulární kloub:
 Manipulácia TMJ v ľahu na chrbte 
 Manipulácia TMJ v sede

KONČATINY:

Rameno:

 •  Manipulácia v ľahu na bruchu

AC skĺbenie: 

 •  Manipulácia  AC skĺbenia v ľahu
 •  Manipulácia Ac skĺbenia v sede

Skapulothorakalne skĺbenie (STJ):

 •  Manipulácia  v ľahu na bruchu

Lokeť a Predloktie:

 •  Manipulácia caput radii
 •  Manipulácia ulny
 • Manipulácia lakťového kĺbu na radiálnej a ulnárnej strane

Ruka a zápästie:

 •  Manipulácia DIP a PIP kĺbov
 • Manipulácia CMC kĺbu

Bedrový kĺb:
 Trakcia bedrového kĺbu v ľahu na chrbte a na bruchu

Kolenný kĺb:

 Trakcia kolenného kĺbu
 Manipulácia tibiofemorálneho kĺbu
 Manipulácia fibuly v ľahu na  chrbte
 Manipulácia fibuly v ľahu na bruchu
 Manipulácia fibuly v ľahu na boku

Noha:
 Manipulácia talokrurálneho kĺbu (TC kloub)
 Manipulácia os naviculare
 Manipulácia os cuboideum
 Manipulácia os cuneiformi
 Manipulácia drobných kĺbov nohy

Výstup: certifikát o absolvovaní

V cene kurzu: skriptá, drobné občerstvenie

Registrácia na kurz je platná až po zaplatení zálohy 200 EUR.

Prihlásením sa na kurz berie účastník na vedomie, že pri kurze účastníci precvičujú uvedené techniky sami na sebe a po preštudovaní zoznamu možných kontraindikácií, ktoré vám zašleme po prihlásení potvrdzuje, že jeho zdravotný stav toto umožňuje. Prípadne je možné sa kurzu zúčastniť aj bez zapojenia do praktického precvičovania či pri len čiastočnom zapojení – o tomto a svojich zdravotných obtiažiach je účastník povinný informovať pred začatím lektora.

Odoslaním prihlášky účastník zároveň berie na vedomie, že absolvovanie kurzu ani obdržaný certifikát nenahradzuje odbornú spôsobilosť vyžadovanú právnymi predpismi na výkon zdravotníckych a iných povolaní a sami o sebe ho bez predchádzajúcej odbornej spôsobilosti neoprávňujú k praktizovaniu techník diskutovaných a precvičovaných na kurze na tretích osobách ani na účastníkovi samom.

Podrobnosti seminára

Začiatok 10. dec 2021, 09:00
Koniec 12. dec 2021, 17:00
Voľné 25
Cena/osoba 600.00€
Miesto AF REHAB, s.r.o., Račianska 66, Bratislava