Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

FMT BLADES ADVANCED (20231210)

FMT BLADES ADVANCED

Prednášakúci: Bc. Jakub Kmeťko

RockBlades - mobilizácia mäkkých tkanív
Termín IASTM sa bežne spája s myšlienkou oceľových nástrojov a fyzicky náročnou prácou na ich aplikácii, ktorá často spôsobuje začervenanie a podliatiny na koži. Kurzy FMT IASTM na druhej strane predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovania výkonu prostredníctvom jemných techník. Aj keď majú nástroje tvrdé hrany, techniky nie sú pri ich používaní agresívne a stále je možné dosiahnuť viditeľné účinky. Nástroje vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň vám ušetria ruky!
Kurzy vyučujú skutoční odborníci v danej oblasti. Náradie je zahrnuté v cene kurzov! Kurzy FMT IASTM sú určené pre zdravotníckych pracovníkov, fyzioterapeutov, fitness a ďalších trénerov a masérov. Výsledkom kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát.

 
FMT ČEPELE A POKROČILÉ ČEPELE
Naučte sa, ako pracovať s prístrojom asistovanou mobilizáciou mäkkých tkanív (nástroje IASTM) a používať ich v starostlivosti o svojich pacientov alebo športovcov.
Jedinečnosť týchto kurzov spočíva v zameraní sa na neurofyziologické účinky týchto metód, a to nielen na lokálne mechanické a biochemické účinky, ale aj v dôraze na prístup založený na dôkazoch. Absolvovaním kurzu získate medzinárodne uznávaný certifikát!

IASTM
Termín IASTM sa bežne spája s myšlienkou oceľových nástrojov a fyzicky náročnou prácou na ich aplikácii, ktorá často spôsobuje začervenanie a podliatiny na koži. Kurzy FMT IASTM na druhej strane predstavujú nový koncept pohybovej terapie a zvyšovania výkonu prostredníctvom jemných techník. Aj keď majú nástroje tvrdé hrany, techniky nie sú pri ich používaní agresívne a stále je možné dosiahnuť viditeľné účinky. Nástroje vám pomôžu s manuálnou terapiou a zároveň vám ušetria ruky!
Kurzy vyučujú skutoční odborníci v danej oblasti. Náradie je zahrnuté v cene kurzov! Kurzy FMT IASTM sú určené pre zdravotníckych pracovníkov, fyzioterapeutov, fitness a ďalších trénerov a masérov. Výsledkom kurzu je medzinárodne uznávaný certifikát.

Čepele FMT
Kurz FMT Blades sa zameriava na zlé pohybové návyky, ich identifikáciu pozorovaním a ich korekciu pomocou pomôcok IASTM. Pozornosť v kurze je venovaná anatómii, fyziológii a neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám na základe dostupných výskumov. Techniky IASTM sa tiež kombinujú s technikami nahrávania a korekčnými cvičeniami, aby absolventi mohli získať komplexný prístup k svojim pacientom a cvičencom. Výučba prebieha hlavne formou workshopu s veľmi praktickým prístupom.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne typy tlaku nástroja, smer a frekvenciu nástroja v závislosti od dostupného výskumu
 • Pernatý ťah – ruka, stehná, rameno, predlaktie, ...
 • uľahčenie – rôzne časti tela v závislosti od problému – noha, členok, dolná časť nohy, koleno, ...
 • inhibícia – rôzne časti tela v závislosti od problému – hypertonické oblasti (prsná fascia, Fascia m. trapezius, ...), brušná stena, bránica, lýtko, ...
 • Mobilizácia tkanív – mokrá a suchá terapia
 • Lymfodrenáž
 • práca s fasciálnymi reťazami (čelný, chrbtový bočný, funkčný a horný končatinový reťazec)
 • Použitie dvojbodovej diskriminácie na testovanie a opakované testovanie

Ciele kurzu FMT Blades

Po ukončení kurzu budú jeho účastníci:

 • chápať a byť schopní aplikovať model myofasciálneho reťazenia (FASCIÁLNA ANATÓMIA)
 • schopní definovať, diskutovať a orientovať sa v neuroanatómii fasciálneho subsystému
 • Identifikovať a demonštrovať techniky pozorovania pohybu na detekciu zlých pohybových vzorcov
 • orientovať sa v odbornej teórii a štúdiách súvisiacich s IASTM
 • aplikovať a kombinovať prácu IASTM s nástrojmi a funkčným tapingom s cieľom zvýšiť kvalitu pohybu tela, pochopiť a byť schopní aplikovať "suché fasciálne
 • skĺznutie" na podporu lepšieho rozsahu pohybu.

Pokročilé čepele FMT
Kurz FMT Blades Advanced predstavuje koncept kĺzavého fasciálneho kĺzania a neurosenzorickej bolesti modulovanej prostredníctvom mobilizovaného mäkkého tkaniva prístrojom. Aj keď použité pomôcky majú tvrdé hrany, vyučované techniky nie sú agresívne a prinášajú viditeľné výsledky. Pozornosť sa venuje anatómii, fyziológii, neurológii a myofasciálnym mäkkým technikám a tiež konceptu kĺzania hlbokou fasciou pomocou gumového rukávu pre adhézne tkanivá. Kurz FMT Blades Advanced je tiež venovaný úľave od bolesti prostredníctvom špecifickej stimulácie mechanického príjmu pomocou novej metódy "hrebeň". Kurz je určený pre profesionálov v oblasti zdravotníctva, fyzioterapeutov, fitness a ďalších trénerov a masérov.

Príklady praktických techník z kurzu:

 • princíp techniky s dôrazom na rôzne typy tlaku nástroja, smer a frekvenciu nástroja v závislosti od dostupného výskumu
 • modulácia bolesti hrebeňovou metódou (horné a dolné končatiny, trup, krk a tvár)
 • koncept posuvného tkaniva pomocou gumovej rukoväte s cieľom ovplyvniť nervové zachytenia pohybom nástroja a tela so zameraním na rôzne typy kĺzania (syndróm karpálneho tunela, syndróm suprascapular tunnel, syndróm subokcipitálneho tunela, syndróm kĺzneho tunela, syndróm safenózneho nervu,
 • Syndróm tarzálneho tunela, syndróm povrchovej peroneálnej žľazy
 • inhibícia – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, ...)
 • uľahčenie – rôzne časti tela (horné a dolné končatiny, trup, ...)
 • Použitie dvojbodovej diskriminácie na testovanie a opakované testovanie

Ciele kurzu FMT Blades Advanced

Po ukončení kurzu budú jeho účastníci:

 • schopní používať model myofasciálneho reťazca v praxi
 • identifikovať a pracovať s neuroanatómiou dermálneho/fasciálneho subsystému
 • rozpoznať a pracovať s procesom kĺzania kože / fasciálneho kĺzania
 • orientovať sa a byť schopní interpretovať výskum súvisiaci s IASTM týkajúci sa kĺzania spojivového tkaniva a modulácie bolesti
 • používať techniky IASTM v praxi a začleniť ich do iných fyzioterapeutických postupov
 • analyzovať a uvoľňovať najčastejšie zachytenia kožných nervov v horných a dolných končatinách a trupu

Môžete sa tiež zaregistrovať iba na prvý alebo druhý deň. Stačí si vybrať dátum sobota/nedeľa
1. deň (sobota) - FMT BLADES
2. deň (nedeľa) - FMT BLADES ADVANCED

Cena kurzu je 338€, ak sa prihlásite na oba dni (FMT BLADES + FMT BLADES ADVANCED) cena za oba kurzy je spolu 700€!

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 338€ na účet AF REHAB SK s.r.o.

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 10. dec 2023, 09:00
Koniec 10. dec 2023, 17:00
Voľné 17
Cena/osoba 338.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Prihláste sa do Newslettera

 • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov