Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Aplikovaná kineziológia II (20230617)

Školiteľ: PaedDr. Pavel Švejcar
V cene kurzu je zahrnutý certifikát s kreditmi od SFK a podklady pre štúdium.
Cena kurzu:  170 €
Aplikovaná kineziológia II – 17.– 18.06.2023

SKF kredity

Kurz je zameraný na základnú diagnostiku a terapiu porúch pohybového aparátu. Náplňou kurzu v teoretickej časti je rozpracovanie kineziologického modelu ako teoretického základu pre prácu fyzioterapeuta.  V kurze sa definujú základné pojmy, ktoré sú potrebné pre pochopenie funkcie pohybového systému v kontexte integrity organizmu.  Dôležitou náplňou je popis a interpretácia posturálnych funkcií a ich väzieb na vnútorné orgány a psychiku. Základným východiskom bude vývojová ontogenéza, pretože umožňuje pochopiť niektoré v počiatkoch nezrozumiteľné súvislosti v pohybovom aparáte.  V praktickej časti sa naučíte hľadať a testovať preberané zákonitosti na sebe a podľa potreby aj na pacientoch. Praktická časť zaberá väčšiu časť kurzu. Podľa skúseností autora je to jediná možnosť, ako si tieto pre väčšinu účastníkov nové informácie dajú pochopiť.

Program kurzu Aplikovaná kineziológia II.

1.deň:
Úvod – opakovanie kurzu I……………………………………………….. 2 hod.
Kinezioterapeutické koncepty x kineziológia………………………….. 1 hod.
Kineziológia dýchania…………………………………………………….. 3 hod.
Dynamická stabilizácia trup x dychové vzorce………………………… 2 hod.
2.deň:
Posturalita trupu – kinezioterapia vo vertikále………………………… 2 hod.
Kinezioterapia x manuálna terapia………………………………….….. 1 hod.
Viscerálne vzťahy……………………………………………………….. 0,5 hod.
Kineziológia x tradícia cvičenia tchai ti, čchi kung a joga…….…..…. 2 hod.
Opakovanie techník…………………………………………………….. 2 hod.
Záver……………………………………………..……………………… 0,5 hod.

Celkom 7 hodín teórie a 9 hodín praxe.

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 170€ na účet AF REHAB SK s.r.o. (príp. pri záujme absolvovať kurz cez RE-PAS po schválení požiadavky úradom práce.)

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 17. jún 2023, 09:00
Koniec 18. jún 2023, 17:00
Voľné 19
Cena/osoba 170.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Prihláste sa do Newslettera

  • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov