Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Aplikovaná kineziológia I (20240323)

Školiteľ: PaedDr. Pavel Švejcar

SKF pridelila kurzu 16 kreditov.

V cene kurzu je potvrdenie o účasti, podklady pre kurz a občerstvenie.

Automaticky sa treba nahlásiť aj na II.časť


Kurz je zameraný na základnú diagnostiku a terapiu porúch pohybového aparátu. Náplňou kurzu v teoretickej časti je rozpracovanie kineziologického modelu ako teoretického základu pre prácu fyzioterapeuta.  V kurze sa definujú základné pojmy, ktoré sú potrebné pre pochopenie funkcie pohybového systému v kontexte integrity organizmu.  Dôležitou náplňou je popis a interpretácia posturálnych funkcií a ich väzieb na vnútorné orgány a psychiku. Základným východiskom bude vývojová ontogenéza, pretože umožňuje pochopiť niektoré v počiatkoch nezrozumiteľné súvislosti v pohybovom aparáte.  V praktickej časti sa naučíte hľadať a testovať preberané zákonitosti na sebe a podľa potreby aj na pacientoch. Praktická časť zaberá väčšiu časť kurzu. Podľa skúseností autora je to jediná možnosť, ako si tieto pre väčšinu účastníkov nové informácie dajú pochopiť.

Program kurzu Aplikovaná kineziológia I.  
Úvod – zoznámenie sa s problematikou ………………………………. 0,5 hod.
Kineziologický model (modelovanie x realita)…………………………… 1 hod.
Posturalita x motorika…………………………………………………..… 0,5 hod.
Bazálne motorické funkcie……………………………………………….… 2 hod.
Posturalita trupu – statická x dynamická stabilizácia……………….…. 4 hod.

2.deň:
Telesný tenzegrit……………………………………………………………. 1 hod.
Riadenie postury a pohybu……….………………………………………. 1 hod.
Lokomočné funkcie x modelovanie nôh…………………………………. 1 hod.
Diagnostika a terapia porúch DK…………………………………………… 2 hod.
Vzájomná väzba noha a trup (kinezioterapia)………………………….. 0,5 hod.
Poruchy funkcie HK (lokomócia + manipulácia)………………..……….. 2 hod.
Opakovanie a záver……………………………………………...………… 0,5 hod.
Celkom 7 hodín teórie a 9 hodín praxe.

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 170€ na účet AF REHAB SK s.r.o. (príp. pri záujme absolvovať kurz cez RE-PAS po schválení požiadavky úradom práce.)

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 23. mar 2024, 09:00
Koniec 24. mar 2024, 17:00
Voľné 7
Cena/osoba 170.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava
Na tento seminár sa už nedá prihlásiť.

Prihláste sa do Newslettera

  • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov