Dôležité upozornenie

AF REHAB SK s.r.o.  sa pri organizovaní kurzov riadi platnou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

Ako žiť v súlade s telom a jeho potrebami (20240928)

Prednášajúci: PhDr. Denisa Maderová a Ján Krehák
V cene kurzu je potvrdenie o účasti, podklady pre kurz a občerstvenie.

2 – dňový seminár sa bude zameriavať na podporu homeostázy a samouzdravujúcich mechanizmov tela.
Teoreticky budeme vychádzať z vývinových teórii hlbinnej psychológie a na telo zameranej psychoterapie, v z mysle formovania konštitúcie tela v súvislosti s frustráciou a psychickou traumatizáciou v ranom detstve, v prepojení s teóriou a funkciou orgánov Zang fu, podľa Tradičnej čínskej medicíny.

Bližšie sa budeme venovať teórii Jin-Jang, priblížime si psychosomatickú teóriu podľa Reicha  a Boysen ( na telo zameranej psychoterapie), ktoré sú dôležité pre zdravé fungovanie organizmu.
Prakticky sa budeme zmeriavať na harmonizáciu tela prostredníctvom dotyku, uvoľňujúcich cvičení, masáží tuina, kreatívneho pohybu a iných terapeutických metód vychádzajúcich z psychoterapie zameranej na telo a tradičnej čínskej medicíny, prostredníctvom ktorých dochádza v tele k podpore samouzdravujúcich mechanizmov.
Pohybové aktivity a uvoľňujúce cvičenia, ktoré  budú dopĺňať teoretické prednášky z Tradičnej čínskej medicíny a psychoterapie zameranej na telo podporia uvoľnenie , homeostázu  a regeneráciu celkového organizmu.

Lektori:
PhDr. Denisa Maderová je klinická a poradenská psychologička, psychoterapeutka (hlbinná psychoterapia zameraná na telo).
Je absolventkou 5,5 ročného výcviku v Biodynamickej psychoterapii zameranej na telo (Praha), 2,5 ročného kontinuálneho vzdelávania v Kreatívnom pohybe a tanečnej terapii, dramatoterapii a Feldenkraisovej práci ( Slovensko, Freiburg), absolventka kurzu v Kranio-sakrálnej terapii (Bratislava), absolventka 1,5 ročného kurzu v  Terapeutických masážach a v deep drainingu ( Praha) a 1-ročného kurzu v celotelovej vegetoterapii (Praha).
Zároveň absolventkou 1. školy tradičnej čínskej medicíny v Prahe, kde študovala 4-ročný odbor – Akupunktúra a súčasne v tomto roku končí 3-ročné štúdium  -  Fytoterapie podľa TČM.

Vo svojej klinickej a terapeutickej praxi sa venuje prevažne psychosomatike a psychickým poruchám podmieneným stresom a psychotraumou, vedie zážitkové skupiny zamerané na Kreatívny pohyb a uvoľňujúce cvičenia, kurzy podporujúce sebapoznanie a osobnostný rast. Externe prednáša na Fakulte psychológie PEVŠ a publikuje.

Biodynamická psychoterapia bola vyvinutá nórskou psychologičkou a fyzioterapeutkou Gerdou Boeyesen, ktorá prepojila teóriu Analýzy charakteru psychoanalytika a na telo zameraného psychoterapeuta Wilhelma Reicha, s využívaním jemného dotyku v psychoterapii. Gerda k podpore harmonizácii psychických a somatických procesov v tele do psychoterapie vniesla dotyk a biodynamické masáže, ktoré podporujú samouzdravujúce mechanizmy v tele. Tak isto rozvinula metódu Deep draining masáže, ktorú nazvala psychoanalýzou cez telo.
Biodynamická psychoterapia sa radí svojim prístupom medzi celostné prístupy v psychoterapii, pretože v terapii prepája telo a psychiku a podporuje samouzdravujúce mechanizmy v tele.

Ján Krehák  - akupunkturista a terapeut v tuina masážach podľa TČM, masér.
Ukončil 4-ročnéčné štúdium na 1. škole tradičnej čínskej medicíny v Prahe  - odbor Akupunktúra a 1-ročné štúdium v Tuina masážach.
Pôsobí ako asistent a lektor na 1. škole tradičnej čínskej medicíny v Prahe,  podieľa sa na vzdelávaní a štúdiu Základov tradičnej čínskej medicíny a akupunktúry.
Vo svojej praxi sa venuje akupunktúre a tuina masážam, fytoterapii podľa TČM.
Pracuje s moxou, bankami a terapeutickými masážami, ktoré podporujú homeostázu na úrovni tela a aj psychiky.
Človeka vníma celostne, v prepojení psychiky a tela.
Naďalej sa kontinuálne vzdeláva, venuje sa podpore samouzdravujúcich mechanizmov tela prostredníctvom tradičnej čínskej medicíny.

Tradičná čínska medicína vníma človeka v prepojení tela a psychiky.
Pracuje na vyrovnávaní nedostatkov a vylučovaní škodlivín v tele, ktoré sú riadené orgánmi tela, tokom krvi a energie (QI) v tele, tekutín.
Vychádza z teórie 5. elementov, čo znamená, piatich orgánov tela. Tie zodpovedajú tak ako za somatické, aj za psychické procesy.
Podľa tradičnej čínskej medicíny je nerovnováha tela tak ako na somatickej, aj na psychickej úrovni riadená piatimi orgánmi tela Zang a ich párovými orgánmi Fu.
In nerovnováha spôsobuje ochorenie v tele, somatické a emočné bloky vplývajú na celkové zdravie a vitalitu človeka.
Tradičná čínska medicína pracuje v terapii prostredníctvom akupunktúry a ošetrenia akupunktúrnych bodov na dráhach jednotlivých orgánov, pracuje na ošetrení akupunktúrnych bodov na dráhach prostredníctvom moxy, baniek, prostredníctvom tiuna masáží, ktoré priamo ovplyvňujú dráhy orgánov, telo a psychiku. Taktiež pomáha uzdraveniu tela a psychiky prostredníctvom bylinných zmesí - Fytoterapie.

Program:

 • Sobota:
  8.30 – Registrácia
  9. 00 – 10.00  - Otvorenie workshopu, predstavenie sa a zdieľanie v skupine: “Čo ma sem privádza a aké sú moje očakávania?“
  10. 00 – 11.30 – Vplyv výchovy a prostredia na formovanie nášho tela a charakteru, ktorý má význam pre duševné zdravie a imunitný systém človeka (Z pohľadu psychoterapie zameranej na telo).
  11.30 – 14.00 – Obed
  14.00 – 15. 00 – Uvoľňujúce cvičenie v kĺbových častiach tela – lifting
  Cvičenie vo dvojiciach, zamerané na podporu uvoľnenia zadržiavaného napätia v kĺboch a uvoľnenie stresových hormónov.
  15.00 – 16.30 – Úvod do Tradičnej čínskej medicíny, teória 5 prvkov.
  16.30 – 18.00 – Tuina masáž
  18.00 – Ukončenie dňa a reflexie

 • Nedeľa:
  9.00 – 10.30 -  Reflexia z predchádzajúceho dňa, Kreatívny pohyb a pohybové cvičenie
  10.30 – 12.00  - Psychosomatická teória poľa TČM ( Jin-Jang) a psychoterapie zameranej na telo
  12.00 – 13.30 –  Chôdza po priestore spojená s vnímaním tela a pocitov v tele – skúmanie hraníc tela, sebapoznanie
  13.30 - 15.00 - obed
  14.00 – 15.30 – Stravovanie a dietetika podľa Tradičnej čínskej medicíny, význam bylín v terapii TČM
  16.00 – 17.00 – Relaxácia a masáž podporujúca samouzdravujúce mechanizmy tela
  17.00 – 18.00 - Záverečné reflexie a ukončenie semináru

Odoslanie prihlášky na kurz je pre vás nezáväzné.
Záväznou sa prihláška stáva až po uhradení zálohy za kurz 150€ na účet AF REHAB SK s.r.o.

Zálohu je možné vrátiť pri odhlásení sa 3 týždne pred začiatkom kurzu. Následne je záloha nevratná.
V prípade žiadosti o prehlásenie sa na neskorší termín kurzu toho istého typu 3 týždne pred kurzom si účtujeme 50% z ceny kurzu.
Údaje Vami uvedené v prihláške budú použité pri vystavovaní certifikátu/osvedčenia pri ukončení kurzu.
Venujte preto zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.

Podrobnosti seminára

Začiatok 28. sep 2024, 09:00
Koniec 29. sep 2024, 17:00
Voľné 20
Cena/osoba 150.00€
Miesto AF REHAB SK, s.r.o., Račianska 66, Bratislava

Prihláste sa do Newslettera

 • Vaše osobné údaje (email) budeme spracúvať len za účelom zasielania newslettrov a noviniek so zaujímavým obsahom v súlade s platnou legislatívou a zásadami ochrany osobných údajov. Svoj súhlas so zasielaním a spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom odhlasovacieho odkazu v každej zaslanej kampani. Zásady ochrany osobných údajov